PODRUČJA RADA

GRAĐANSKO PRAVO

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zaštita osobnih podataka (prema GDPR)
 • Pravo medija; podnošenje zahtjeva za ispravak, podnošenje tužbi za objavu ispravka, podnošenje tužbi radi naknade štete i zastupanje u postupku
 • Zastupanje u ostalim parničnim postupcima

POMORSKO PRAVO

 • Postupci naknade materijalne i nematerijalne štete
 • Pravno savjetovanje charter tvrtki i koncesionara marina, suhi vez i vez u moru
 • Savjetovanje u vezi osiguranja plovila
 • Pomorski sporovi
 • Ugovori o kupnji ili prodaji plovila
 • Ugovor o najmu brodica i jahti
 • Ugovor o charter managementu
 • Ugovor o radu kabinskog osoblja
 • Ugovor o hipoteci i ostalim tražbinama
 • Ugovor o servisu i gradnji plovila
 • Ugovor o vezu za plovilo (suhi vez, vez u moru, bove)
 • Ugovor o zakupu plovila
 • Ugovori o servisu, gradnji i popravku broda
 • Uknjižba plovila

NEKRETNINSKI POSLOVI

 • Zastupanje u svim zemljišnoknjižnim postupcima / Izvidi nekretnina, stanja katastra i zemljišnih knjiga
 • Sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora
 • Provođenje postupka uknjižbe prava vlasništva, sastav drugih zemljišnoknjižnih pijedloga

UGOVORI

 • Sastavljanje svih vrsta ugovora: kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o najmu, ugovora o zakupu i ostalih ugovora
 • Savjetovanje i zastupanje pred javnim bilježnikom

NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zaštita osobnih podataka (prema GDPR)

NAKNADA ŠTETE

 • Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete / Zastupanje u mirnom postupku, te sudskim postupcima

RADNO PRAVO

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zaštita osobnih podataka (prema GDPR)

OBITELJSKO I NASLJEDNO PRAVO

 • Pravno savjetovanje
 • Zastupanje u postupcima razvoda braka i uzdržavanja
 • Podjela bračne stečevine
 • Zastupanje u ostavinskom postupku
 • Zastupanje u parničnom postupku povodom ostavinskih sporova

PRAVO DRUŠTAVA

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zaštita osobnih podataka (prema GDPR)

STEČAJNI POSTUPAK

 • Prijedlozi za pokretanje postupka, prijave tražbina
 • Zastupanje na ročištima i u radu sjednica vjerovnika

UPRAVNI POSTUPCI I SPOROVI

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Zastupanje u ispitnom postupku, te postupku osiguranja dokaza i na usmenoj raspravi
 • Sastavljanje žalbi, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga za oglašavanje rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja i ostalih prijedloga
 • Pokretanje upravnog spora i zastupanje u upravnim sporovima

USTAVNO PRAVO

 • Podnošenje ustavnih tužbi